FC Oda wilt samen met jou in 2017 een nieuw FC Oda Court realiseren:

Dinsdag 7 februari is er voor de leiders van de FC Oda teams een bijeenkomst geweest waarin een commissie bestaande uit Giel van Driel, Frans Korten, Wim Litjens , Giel Schreven en Paul Schuermans uitleg heeft gegeven over de plannen tot realisering van een nieuw FCODACourt.

In opdracht van het bestuur heeft deze commissie onderzoek gedaan en plannen gemaakt om de huidige hoge voetbalkooi te vervangen door een nieuw Court dat voorzien zal worden van kunstgras, zodat er het gehele jaar op gevoetbald kan worden. Ook zal er een aparte ingang worden gerealiseerd zodat het Court ook op dagen en tijdstippen waarop ons sportpark niet geopend is, gebruikt kan worden door sportievelingen die graag een balletje trappen. In de plannen is ook meegenomen dat de huidige tweede lage voetbalkooi gerenoveerd zal worden en ook zal worden voorzien van kunstgras. De planning is om in het nieuwe voetbalseizoen het FCODA Court in gebruik te nemen.  Een Court waar wij als FC Oda trots op kunnen zijn en dat zeker een aanwinst zal zijn voor  de vereniging en wellicht ook nog een positief effect zal hebben op de aanwas van het aantal leden.

Kosten
De totale kosten van het project worden geraamd op € 26.000,- waarvan in de huidige plannen € 13.500,- door de leden bij elkaar gebracht dient te worden. In onze huidige participatie-maatschappij ontkomen we er niet meer aan op ieder lid een beroep te doen om de Court te realiseren. De overige kosten zullen door een bijdrage van de vereniging, sponsoren, subsidies en andere acties bij elkaar worden gebracht.

Acties
Aan de leiders is gevraagd om, samen met de teamleden, per team acties te bedenken die er voor zullen zorgen dat ieder teamlid minimaal een bijdrage van € 25,- kan leveren om het beoogde bedrag bij elkaar te krijgen. Voor het team of het individu dat in verhouding de hoogste financiële bijdrage levert  zullen prijzen ter beschikking worden gesteld. Op deze manier hoopt de commissie alle leden te motiveren voor het leveren van een bijdrage aan het FCODA Court. De spelende leden zullen binnenkort via hun leider hierover een brief ontvangen. Ook de niet-spelende leden zullen hierover ingelicht worden.

Communicatie
Via de FC Oda site zal regelmatig melding worden gemaakt van de stand van zaken en in de kantine zal een resultaatmeter komen te hangen zodat iedereen de ontwikkelingen kan volgen.
Door de commissie is een e-mailadres aangemaakt waarop eventuele vragen of opmerking naar toe kunnen worden gestuurd: fcodacourt@hotmail.com. Ook ideeën en mogelijke (nieuwe) sponsoren kunnen via dit adres aangedragen worden.

Enthousiast
De eerste reacties bij de bijeenkomst waren enthousiast. Alle aanwezige leiders hebben, zelfs soms letterlijk, de handschoen opgepakt en zich bereid verklaard om er alles aan te doen om de actie te laten slagen. Ook de leiders realiseren zich dat het in de huidige tijd niet meer mogelijk is resultaten te behalen en idealen te realiseren zonder hulp van alle leden. De tijden dat een klein aantal vrijwilligers er voor zorgde dat de gehele vereniging soepel draaide en er via sponsoren voldoende middelen werden opgehaald, zijn voorbij. Wij zullen het met  z’n allen moeten doen! Er werd door enkele leden al toegezegd om de eerste bedragen te storten op de voor acties bestemde bankrekening van FC Oda NL35RABO0176961666 onder vermelding van FC ODA Court.  Het enthousiasme onder de leiders versterkt het vertrouwen van de commissie op de realisatie van een prachtig FCODA Court.

 

Court-sponsoren

Typ uw gewenste zoekwoord in en duw op Enter om te zoeken