Geschiedenis en toekomst

Op 30 mei 1944 is FC Oda opgericht en kent sindsdien een lange en rijke voetbalgeschiedenis. Vele families uit de regio waren en zijn, generaties lang, verbonden aan de club. Ook de nieuwe generaties hebben de club weten te vinden. FC Oda is een club die decennia lang geworteld is in de samenleving van Boshoven. De club heeft dan ook vele getalenteerde voetballers voortgebracht. Buiten de vertegenwoordiging van succesvolle eerste teams en succesvolle jeugdteams, is FC Oda ook vertegenwoordigd in succesvolle G-teams en een damesteam.

FC Oda gaat daarmee met de tijd mee en gaat elke voetbaluitdaging aan en maakt de club toegankelijk voor iedereen. Zo organiseert de club vele activiteiten en is ze organisator van grote jeugdtoernooien, waaraan door vele clubs uit de wijde omgeving (waaronder ook buitenlandse teams) wordt deelgenomen. Tevens beschikt de clubs over diverse commissies op alle fronten en wordt de club gestuurd door een betrokken bestuur. De commissies staan in nauw verband met elkaar wat resulteert dat alles op elkaar wordt afgestemd en de hele organisatie soepel verloopt. Daarnaast is er een goede aansluiting met het bestuur. Dit alles wordt gerealiseerd door een groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Zonder deze mensen heeft een club als FC Oda geen bestaansrecht.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit mensen die zijn gevraagd zitting te nemen in dit bestuursorgaan van FC Oda. Het bestuur zit maandelijks bij elkaar en bespreekt alles wat er in de club omgaat en maakt beleid, beslist, in samenspraak, over actuele zaken, houdt toezicht, zorgt voor een verantwoord financieel beleid en zorgt dat de club is waar het voor staat. Het bestuur zorgt dat de club bestaansrecht heeft en de leden worden gediend.

Bestuur

 • Eli Pashouwers
  Eli Pashouwers Vice-voorzitter & Sponsorcommissie
 • Frank van der Linden
  Frank van der Linden Jeugdvoorzitter & Bestuurslid
 • Math Smeets
  Math Smeets Voorzitter
 • Peter van Deuren
  Peter van Deuren Penningmeester
 • Bart Lambers
  Bart Lambers Secretaris & Activiteitencommissie & Bosseve Laeftj
 • John Stam
  John Stam Bestuurslid & Wedstrijdsecretaris Senioren en Jeugd
 • Sander Hofs
  Sander Hofs Bouwcommissie & Sponsorcommissie
 • Jan Bergman
  Jan Bergman Bestuurslid & Kantinemedewerker
 • Manfred Maas
  Manfred Maas Bestuurslid

Jeugdbestuur

 • Frank van der Linden
  Frank van der Linden Jeugdvoorzitter & Bestuurslid
 • Erik Lenaers
  Erik Lenaers Bestuurslid & Activiteitencommissie
 • Frank van Hout
  Frank van Hout Bestuurslid
 • Cor Loijen
  Cor Loijen Bestuurslid & Websitebeheer
 • John Stam
  John Stam Bestuurslid & Wedstrijdsecretaris Senioren en Jeugd
 • Sef Hendrickx
  Sef Hendrickx Voorzitter Toernooicommissie

Technische Commissie

 • Michel Timmermans
  Michel Timmermans Technische Commissie
 • René Aspers
  René Aspers Technische Commissie

Wedstrijdsecretarissen

 • John Stam
  John Stam Bestuurslid & Wedstrijdsecretaris Senioren en Jeugd
 • Jan Salmans
  Jan Salmans Ledenadministratie & Websitebeheer

Sponsorcommissie

 • Eli Pashouwers
  Eli Pashouwers Vice-voorzitter & Sponsorcommissie
 • Menno Schreven
  Menno Schreven Sponsorcommissie & Website
 • Wil Snijders
  Wil Snijders Sponsorcommissie
 • Sander Hofs
  Sander Hofs Bouwcommissie & Sponsorcommissie
 • Giel Schreven
  Giel Schreven Sponsorcommissie

Activiteitencommissie

 • Roel van Erp
  Roel van Erp Activiteitencommissie & Vrijwilligerscoördinator
 • Erik Lenaers
  Erik Lenaers Bestuurslid & Activiteitencommissie
 • Bart Lambers
  Bart Lambers Secretaris & Activiteitencommissie & Bosseve Laeftj

Toernooicommissie

 • Maurice Schrooten
  Maurice Schrooten Toernooicommissie
 • Bart van Helvoirt
  Bart van Helvoirt Toernooicommissie
 • Ton Meuwissen
  Ton Meuwissen Toernooicommissie
 • Sef Hendrickx
  Sef Hendrickx Voorzitter Toernooicommissie

Weerter Voetbaldagen

 • Gerald Verbeek
  Gerald Verbeek Weerter Voetbaldagen
 • Paul Haex
  Paul Haex Weerter Voetbaldagen

Bosseve Laeftj

Websitecommissie

 • Cor Loijen
  Cor Loijen Bestuurslid & Websitebeheer
 • Jan Salmans
  Jan Salmans Ledenadministratie & Websitebeheer
 • Menno Schreven
  Menno Schreven Sponsorcommissie & Website

Kantinepersoneel

 • Jan Bergman
  Jan Bergman Bestuurslid & Kantinemedewerker
 • Rita Bergman
  Rita Bergman Kantinemedewerker
 • Karin Verbeek
  Karin Verbeek Kantinemedewerker
 • Jac Salmans
  Jac Salmans Vertrouwenspersoon & Kantinemedewerker
 • Thieu Teeuwen
  Thieu Teeuwen Kantinemedewerker

Scheidsrechterzaken

 • Vincent van Moorsel
  Vincent van Moorsel Scheidsrechterszaken

Vrijwilligerscoördinator

Vertrouwenspersoon

 • Jac Salmans
  Jac Salmans Vertrouwenspersoon & Kantinemedewerker

Ledenadministratie

 • Jan Salmans
  Jan Salmans Ledenadministratie & Websitebeheer

Materiaal en kleding beheer & onderhoud accommodatie & clubTV

 • Henk Haex
  Henk Haex Materiaal en kleding beheer & onderhoud accommodatie & clubTV

Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Ieder jaar in november organiseert het bestuur haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering kan door iedereen bijgewoond worden. Tijdens deze vergadering worden alle zaken besproken die de club aangaan, terugkijkend op het afgelopen seizoen. Ook worden er beslissingen genomen in samenspraak met de aanwezige leden. Verslagen, jaarcijfers en ontwikkelingen worden toegelicht dan wel gepresenteerd. Voor aanvang wordt iedere aanwezige voorzien van stukken zoals:

 • Agenda huidige vergadering;
 • Notulen vorige vergadering;
 • Algemeen jaarverslag afgelopen seizoen;
 • Beleidsnotitie;
 • Financieel verslag afgelopen seizoen;
 • Verslag jeugdafdeling afgelopen seizoen;
 • Verslag G-afdeling afgelopen seizoen.

Enkele weken na de vergadering worden de notulen van de huidige vergadering, samen met de stukken, gepubliceerd op de site. De stukken, waaronder het financieel verslag, liggen dan ook ter inzage bij de notaris.

Documenten:

Documenten jaarvergadering november 2017:
jaarverslag-2016-2017
jaarverslag-jeugdafdeling-seizoen-2016-2017
notulen-jaarvergadering-20162017
beleidsnotitie-fc-oda-20172018

fc-oda-jeugdinformatiegids-2017-2018

Typ uw gewenste zoekwoord in en duw op Enter om te zoeken